www.dryang.se » Kinesisk Diagnos

Kinesisk Diagnos

Kinesisk diagnos hittar obalanser i kroppen som yttrar sig i form av olika symptom. För infertilitet sätter vi stor fokus på dina gynekologiska symptom, temperaturer i kroppen, näring och cirkulation av ditt blod, energinivå och din mentala tillstånd.

Doktorns förmåga att ge en korrekt diagnos av patientens symptom är den viktigaste komponenten för att uppnå bra behandlingsresultat. Denna förmåga skiljer en duktig doktor från en sämre. Minqi Yang kombinerar sina erfarenheter från både kinesisk och västerländsk medicin när hon diagnostiserar sina patienter.

Minqi Yang lyssnar på vad du berättar, ställer frågor och ser hur du mår. Därefter gör hon en så kallad pulsdiagnos. Det innebär att hon känner på din puls på tre punkter längs bägge handlederna. Slutligen tittar hon på din tunga och ställer en så kallad tungdiagnos.

På det här sättet skapar hon sig en helhetsbild av kroppens tillstånd.

Denna process kallas inom kinesisk medicin för de fyra undersökningarna:

Örter och akupunktur hjälper kroppen till balans. När kroppen återfinner sin balans försvinner symptomen.

Tungan visar på vilket sätt din kropp är i obalans. Vad säger din tunga om dig?


Kontakta oss!

 

Designed by SeyeneCo, Lanarkshire, Glasgow, Scotland for CMC