www.dryang.se » Zang Fu

Zang Fu

Zang fu är en indelning av organen i kroppen. Zang tillhör yin organen och fu tillhör yang organen. Även om namnet på organen är identisk med västerländsk anatomi så tolkas begrepp "organ" inte på samma sätt. I kinesisk medicin tolkas organens funktion på ett mycket bredare sätt. Man tar hänsyn till hur organen påverkar varandra och resten av kroppen.

De tolv organen korresponderas de tolv meridianer som finns i kroppen. De är klassificerade enligt deras funktion och transformation (yin organen), och transport (yang organen).

De sex zang (yin) organen är:

De sex fu (yang) organen är:

Designed by SeyeneCo, Lanarkshire, Glasgow, Scotland for CMC