www.dryang.se » Minska risken för Missfall

Minska risken för Missfall

Missfall får man pga kroppen inte orkar att få embryot att växa. Då behöver kroppen stärkas!

Det kan behandlas väldigt effektivt genom att ta örter. Behandlingen sker i två steg:

De som har svårt att bli gravid pga kroppen är svag råder också större risk att få missfall. De som är under risk för missfall råder även risk att få förtidigt födda barn och därmed sämre hälsa hos barnen. Det är därför viktigt att hålla kroppen stark och frisk under graviditeten.

Örtrecept mot missfall har används under hundratals år i Kina och har visats vara mycket bra för både mamma och barnet. På standard receptet lägger vi till örter som är anpassad för just ditt tillstånd för att ge dig extra stöd.

Designed by SeyeneCo, Lanarkshire, Glasgow, Scotland for CMC