www.dryang.se » Meridianer

Meridianer

I TCM anser man att det finns ytterligare ett informationssystem, jing luo eller meridianer, som agerar parallellt med övriga informations- och transportsystem, som blodkärl, lymfbanor, nerver, hormoner och elektrolyter/mineraler och liknande som förmedlar information.

Meridianer kan beskrivas som flöden av qi och något förenklat kan man säga att meridianer är flöden av svagström i kroppen. Meridianerna står i förbindelse med inre organ, vävnader och funktioner utmed deras utbredningsområde. I TCM anser man att alla informationssystem samverkar för att upprätthålla mänskligt liv.

Utmed meridianerna finns speciella områden, akupunkturpunkter, där man kan reglera de inre organens funktioner och vävnader. Det finns ca 1000 meridianpunkter. Akupunkturpunkterna behandlas vanligtvis med nål, moxa och koppning, men även med kinesisk massage - tuina,

Mer information finns tillgänglig på engelska; meridians

Designed by SeyeneCo, Lanarkshire, Glasgow, Scotland for CMC