www.dryang.se » Översikt över traditionell kinesisk medicin

Översikt över traditionell kinesisk medicin

Kinesisk medicin är en av världens mest omfattande läkekonster. Den har utvecklats oavbrutet under 4000 år där varje generation läkare bidragit med kunskap till den enorma visdomsbanken som samlas i dagens kinesiska medicin. Den fundamentala skillnaden mellan kinesisk och västerländsk medicin är:

Västerländsk medicin bygger på att identifiera och angripa en sjukdom/patogen för att sedan eliminera den

Medan kinesisk medicin:

Analyserar förändring av kroppen. Förändringen framkallar obalans i kroppen som indikeras genom signaler. Karaktärer av olika signaler kallas för symptom, och för att bota symptomen måste balansen i kroppen återskapas.

Vår sida med patientfall visar hur vitt skilda symptom kinesisk medicin kan behandla.

Den kinesiska medicinen är ett system med många principer och begrepp. Viktigaste av alla begrepp är helhetssyn, vilket betyder att hänsyn tas till hela människan: kropp och psyke, individen med sin omgivande miljö och hälsohistorik påverkar en människas tillstånd och hälsa.

Yin och Yang är en annan viktig princip som förklarar samspelet mellan motpoler som uppehåller och skapar liv och livet. Andra viktiga koncept inom kinesisk medicin är:

Designed by SeyeneCo, Lanarkshire, Glasgow, Scotland for CMC