www.dryang.se » Historia

Historia

Kinesisk medicin kan spåras ca 4000 år bakåt i tiden. Alla de grundläggande idéerna i traditionell kinesisk medicin utvecklades under "Vår och Höst perioden" omkring 770-475 f Kr och den s.k. "Krigande staternas period" omkring 476-221 f Kr. Koncepten om Yin & Yang, Fem elementen, Qi och Qi-transformationen, meridiansystemen, systematisering av aku-punkter, puls-kvalitéer mm sammanfattades i en bok som kallas för "Nei Jing".

Den tid som sen följde, Handynastin 206 f Kr. - 220 e Kr, var en tid av stark medicinsk utveckling. En av de geniala läkare som arbetade under den senare delen av Han- Dynastin Zhang Zhong Jing skrev en klassiker som används fortfarande i Kina. "Shan Han Lun" är en annan mycket viktig bok om Örtmedicin som sammanställdes under denna period. "Shen Long Chang Ben Cao" är en av de viktigaste örtsamligsböckerna där örter systematiseras i olika klasser.

En annan mycket betydelsefull läkare, Sun Si-Miao 581-682 e Kr, levde innan och under tidig Tang-dynasti. Han utvecklade framförallt den förebyggande medicinen och pediatriken. Sun Si-Miao var mycket influerad av buddismen och ägnade sig mycket åt etiska frågeställningar kring medicinsk behandling.

Under senare Song-Dynasti levde Li Dong Yuan 1180-1251 som skrev "Pi Wei Lun" - Diskussion om Magen och Mjälten. Denna bok blev senare grunden för "Skolan om Mage och Mjälte", en mycket betydelsefull riktning inom Traditionell Medicin som utreder och betonar vikten av att matsmältningsfunktionens roll hos människan i sjukdom såväl som i hälsa.

Under Qing Dynastin som blev Kinas sista kejsardynasti skrev en annan betydelsefull läkare Yre Tian-Shi en sammanställning om sjukdomar orsakade av Värme - Wen Bing Lun - som utvecklades framförallt under den sena Ming-dynastin. Under Ming och Qing dynastierna var Kina tättbefolkat speciellt i de södra delarna och plågades av epidemier av bakterie- och viruskaraktär. Denna skola utvecklades som en följd av dessa problem och kompletterade också den mycket tidigare Shan Han Lugn under Han - Dynastin.

Sent 1800-tal och tidigt 1900-tal var en mycket dålig period för TCM och som jämförelse kan sägas att den västerländska klassiska grekiska medicinen som är en nära släkting till TCM helt dog ut under denna period i Väst.

TCM har sen 1950 utvecklats starkt i Kina och är där en väl fungerande medicin. Västerlänningar skolade i TCM har visat ett växande intresse för den gamla klassiska grekiska medicinen på 1990-talet och det är inte omöjligt att det om ca 20 år kan finnas skolor som utbildar terapeuter skolade i vitalistisk/energetisk medicin och också har en bättre förståelse för naturen och naturliga cykler.

Mer information finns på engelska History

Designed by SeyeneCo, Lanarkshire, Glasgow, Scotland for CMC