www.dryang.se » De sex externa orsakerna

De sex externa orsakerna

Traditionell kinesisk medicin tolkar orsakerna till sjukdomar på tre plan

De sex externa orsakerna kommer huvudsakligen från disharmoni av klimat relaterade tillstånd. De sex klimat tillstånden är, vind, kyla, värme, fukt, torka och sommarhetta. De påverkas av hur vi lever och av kroppens egna förändringar.

Mer information om de sex externa orsakerna finns på engelska; The Six External Causes

Designed by SeyeneCo, Lanarkshire, Glasgow, Scotland for CMC