www.dryang.se » Yin & yang

Yin & Yang

Yin och yang är metaforer som skildrar motsatsfenomen. Yang står för ljus, maskulinitet, aktivitet, himlen osv. Medan yin står för mörker, kvinnlighet, passivitet, jorden osv. I TCM används yin och yang för att klassificera fenomen, objekt, funktioner etc. Det utgör en av de viktigaste lärorna i TCM.

I TCM använder man läran om yin och yang både vid förklaringar av fysiologiska funktioner och vid patologiska tillstånd. Att återskapa balansen mellan yin och yang, dvs återskapa en inre harmoni i och mellan de inre organen, är den viktigaste behandlingsprincipen i TCM. I kinesisk medicin lindrar och behandlar man således genom att återskapa den ursprungliga harmonin.

Designed by SeyeneCo, Lanarkshire, Glasgow, Scotland for CMC