Lågt AMH värde (Anti-Mülleriskt Hormon)

Vad orsakar Lågt AMH värde?

Lågt AMH

Nästa alla kvinnor som söker sig till oss har genom gått en fertilitetsutredningen. Många av dess har för lågt AMH-värde, vilket i princip tyder på att fertiliteten är svag. Men den vanliga sjukvården har inte riktigt bra förklaring eller lösning för det. Den vanligaste förklaringen man får är att patienten är för gammal. Men hur kan man vara för gammal när man är runt 30 år? Genom att studiera flera hundra fall har vi sett ett samband mellan AMH värde och bakomliggande orsak. 

Lågt AMH vid 30-årsåldern

Det vi har observerat är att lågt AMH vid 30-årsåldern brukar drabba kvinnor som har varit med om något emotionellt, dessa kvinnor brukar även ha känsliga magar.

Kinesisk medicin förklarar det som qi-blockeringar i magen- och levernsmeridian. Det brukar visa sig i form av symtom som tex ångest och depressioner och irritation, vallningar och svettningar. Många kvinnor som hamnar i denna situation har varit med om något dramatiskt händelse eller trauma. 

En annan orsak till lågt AMH värde vid 30-årsåldern är för att man har svaga magen och tarm system, alltså de som har IBS eller IBS aktiga symtom. En symtom som nästan alla har är lös i magen. När man är konstant lös i magen får man sämre näringsupptag, som tillslut försvagar våra kroppar och till slut även fertilitetssystemet som styrs av njurarnasmeridian. 

Lågt AMH vid 40-årsåldern

Det vi har observerat är att lågt AMH vid 40-årsåldern orsakas av åldern men även mycket emotionella faktor spelar roll. På den emotionella planen brukar oro vara den främsta orsaken. Oro brukar orsakas av att man närmar sig klimakterie och därmed kanske aldrig kan bli mamma igen. 

Oron skapar blockeringar av levernsmeridian och åldern ger svaghet i njurarnasmeridian vilket tillsammans ger AMH värde som är lägre än snittet för åldern. 

Höja ditt AMH värdet

Kinesisk medicin höjer AMH värdet genom att återbalansera kroppen och ta bort blockeringar. När kroppen är i balans kommer det mentala och psykologiska tillståndet att bli stabilt och fertilitetshormoner återgår till sin naturliga nivå. 

Kontakta oss

Vi tar erbjuder både distansvård och fysiska besök på vår mottagning i centrala Stockholm.
Tel: 08-51785688
Email: info@drYang.se