Om Traditionell Kinesisk Medicin

Helhetssyn och Balans i kroppen och sinnet

Om Traditonell kinesisk medicin

Traditionell Kinesisk medicin är en av världens mest omfattande läkekonster. Den har utvecklats oavbrutet under 4000 år där varje generation läkare bidragit med kunskap till den enorma visdomsbanken. Varje dag pågår det forskning och utveckling av Kinesisk medicin för behandlingar av nya sjukdomar, tex när Cornona bröt ut i Kina och inga behandling finns tillämpades kinesisk örtmedicin med god effekt!

De dominerade behandlingsmetoder är kinesisk örtmedicin och akupunktur. 

Helhetssyn och Balans i kroppen

Helhetssyn står för att hänsyn tas till hela människan: kropp och psyke, individen med sin omgivande miljö, hälsohistorik och genetik påverkar en människas hälsotillstånd.

Balanssystemt i Kinesisk medicin bygger på att doktorn analyserar förändring av olika signaler i kroppen. Man utgår från den perfekta standard människan som är i balans och studerar avvikelser mellan dig och den, vilket blir din specifika obalans. Behandlingarna går ut på att få dig i balans igen. När balansen uppnås så försvinner alla dina symptom. 

SE VIDEO OM HUR KROPP OCH SJÄL KOM I BALANS

Martina berättar om sina upplevelser, känslor och resultat från hjälp hon har fått av oss och Kinesisk Medicin.

Boktips -Traditionell läkekonst i modern tid 

Är en riktigt bra bok författad av Susanne Schönström. Den beskriver kinesisk medicin på ett mycket korrekt sätt. LÄS DEN GÄRNA!

Kontakt

För kliniksbesök ring oss under öppettider!
För distansvård anmäll er på vår webportal.

Kontakt

08-51785688
info@dryang.se

Address

Rådmansgatan 43
11358 Stockholm

Öppettider

Mån-Fre 10:00 - 18:00
Lör 10.00 - 14.00