Om Kinesisk Medicinsk undersökning

Analys med fokus på helhetsyn av kroppens obalanser

Kinesisk diagnostik

är en av världens mest omfattande system till att analysera kroppen med. Helhetsyn är att man kopplar ihop de olika signaler som kroppen utrycker när det är fel på den. Dessa signaler kopplas sedan ihop till ett mönster. Detta mönster ligger som grund för en oblans som man kan ha. Tunga är en organ som ändra snabbt efter hur man mår. Tung analys och pulsen kopplar man sedan ihop med kroppens signalar för att få en helhets bild av kroppens tillstånd. 

Så här funkar det

Steg 1

Svara på frågor om ditt hälsotillstånd

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och ditt allänntillstånd.

Steg 2

Vi analyserar och återkommer med diagnos och förslag på behandling

I svaren kommer en fullstänig utredning och diagnos om på vilket sätt din kropp är i obalans. Vi kommer även behandlingsförslag.

Steg 3

Startar behandlingen

Personliga örtrecept sammanställs enligt diagnosen. Du välja att få örterna hemskickade eller hämtas ut hos oss. Du får även akupunktur behandling om du är på plats. 

Steg 4

Återkommer efter 10 dagar

Efter 10 dagars behandling återkommer du med in rapportering om hur du mår och de symtom som du har. Utifrån det ställer sammställer vi ett nytt örtrecept resp örter för dig. Denna process uppreppas var 10 dag för distans patienter och en gång per vecka för patient på kliniken.  

Vi betraktar följande punkter

1

Du fyller i ett omfattande frågorformulär som används för att kartlägga vart dina blanser sitter

2

Din tunga visar på vilket sätt din kropp är i obalans och den kopplas ihop med svar på frågorna för att få en ny vinkling på analysen

3

Din puls används för att se på vilken nivå din grund livsenergi ligger. Både hastighet och styrka spelar stor roll 

4

Vi betrakta ditt ansikte för att få en uppfattning om ditt allmänna tillstånd utifrån färg, utslag, åldrande etc.

Anna gjorde flera IVF-försök innan hon hamnade hos Dr Minqi Yang. Anna hade fått tre missfall innan hon testade kinesisk medicin.

Välj vårdform som passar dig

Kontakt

För kliniksbesök ring oss under öppettider!
För distansvård anmäll er på vår webportal.

Kontakt

08-51785688
info@dryang.se

Address

Rådmansgatan 43
11358 Stockholm

Öppettider

Mån-Fre 10:00 - 18:00
Lör 10.00 - 14.00