Hälsosamt Kinesiskt Örtte

DrYangs örtte som tar fasta på den tusenåriga
kinesiska kunskapen om örternas hälsoeffekter.

Genom att dagligen dricka DrYangs örtteer hjälper
du kroppen till harmoni och stärker din livskraft.